تصویر مداحی

حاج مهدی تقی خانی

حاج مهدی تقی خانی أیها الغریب ....
روضه
حاج مهدی تقی خانی این یتیم بابا نداره ...
روضه
حاج مهدی تقی خانی رقیه حسین علیه السلام ....
روضه
اطلاعیه مراسم فاطمیه 1402
مداحی