شناسه خبر: 70
يكشنبه ، 19 آذر ، 1402
جوان هیئتی ۷۰ نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم را مشغول بکار نموده است .


علمدار : هنر مسگری یکی از رشته‌های اصیل، تاریخی و ماندگار شهر زنجان و ایران به شمار می‌رود. تاریخچه صنعت دستی مس در زنجان به بیش از یک هزار سال قبل و به دوره ساسانیان بازمی‌گردد. ۷۰ نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم داریم این جوان هیأتی، هسته اولیه کار خود را با دوستان خود در هیأت تشکیل داد و امروز هم که ۷۰ نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم دارد، تلاش کرده است که از هیأت نیرو جذب داشته باشد. سلیمی می‌گوید: «این صنعت اشتغال‌زاست و بار بزرگی از روی دوش استان زنجام برداشته است، اما جالب است بدانید که بیمه تأمین اجتماعی و کمک دولتی برای رونق خود ندارد.» هیأتی‌ها خدمات خود را باهم تبادل کنند سلیمی با اشاره به لزوم شبکه‌سازی میان بچه هیأتی‌ها می‌گوید: «هیأتی‌های بسیاری در کشور در عرصه تولید فعال هستند که باید با یکدیگر تبادل خدمات داشته باشند. گاهی ممکن است مواد اولیه مورد نیاز یک تولیدی را دیگری در اختیار داشته باشد یا محصول مورد نیاز او را هیأت دیگری تولید کند. این بستر فرصتی خوب برای تبادل می‌تواند ایجاد کند.» این جوان هیأتی می‌گوید: «برای تولیدات خود در آینده ایده صادرات داریم تا بتوانیم برای کشور در این جنگ اقتصادی ارزآوری هم داشته باشیم. نیازمند کمک و حمایت هستیم. در زنجان چرخه تولید صنعت مس کامل است اما نیازمند کارخانه با کیفیت ذوب و نورد مس هستیم که در این زمینه کمبود داریم. این روند هم نیازمند سرمایه‌گذاران است.» پایگاه اطلاع رسانی هیئات مذهبی (علمدار)

بازگشت